ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου για την Τ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου για την
Τετάρτη 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Προς όλα τα Μέλη του Συλλόγου
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών αυτού.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που θα γίνει την Τετάρτη 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρα 16:30 που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Λαρίσης 42, Αθήνα .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Εκλογή Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.
2.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός (1/1-31/12/2021)
3.Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής.… Περισσότερα



Source

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram