Σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου για την Τετάρτη 26 ΜΑΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου για την Τετάρτη 26 ΜΑΙΟΥ 2021 Προς όλα τα Μέλη του ΣυλλόγουΈχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών αυτού.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που θα γίνει την Τετάρτη 26 ΜΑΙΟΥ 2021 και ώρα 16:30.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο επί της οδού Πηνελόπης Δέλτα 14,Ψυχικό στο καφέ SILO.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.

2.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός (1/1-31/12/2020)

3.Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.

5.Προυπολογισμός 1/1-31/12/2021.

6.Διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.Δικαίωμα συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση:

Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου.Εν ελλείψει απαρτίας η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και ΩΡΑ 17:30 και νομίμως αποφασίζει με όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται.

-ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ.

- ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΩΣ 21 ΜΑΙΟΥ 2021.

-ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΖΟΣ ΜΑΝΟΣ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram