*** Το παιχνίδι του Σαββάτου μεταξυ της ομάδας μας και του Παπάγου για το Παμπαι...

*** Το παιχνίδι του Σαββάτου μεταξυ της ομάδας μας και του Παπάγου για το Παμπαιδικό τμήμα άλλαξε ώρα έναρξης και θα γίνει την ίδια μέρα, αλλά στις 15.30 και ώρα προσέλευσης 15.00Source

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram