*** Υπενθυμίζεται ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο θα ξαναγίνει φωτογράφηση όλων τ...

*** Υπενθυμίζεται ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο θα ξαναγίνει φωτογράφηση όλων των τμημάτων για το Ημερολόγιο 2016. Παρακαλούμε για την προσέλευση όλων των Αθλητών.Source

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram