***Όσοι αθλητές της Ομάδας μας δεν έχουν προσκομίσει Πιστοποιητικά γεννήσεως και...

November 27, 2015
[social_warfare][/social_warfare]

[ad_1]

***Όσοι αθλητές της Ομάδας μας δεν έχουν προσκομίσει Πιστοποιητικά γεννήσεως και Ιατρικές βεβαιώσεις, θέτουν εν αμφιβόλω την συμμετοχή τους στους αγώνες.

[ad_2]

Source

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram